Vette stop motion video van Delta Heavy. Nu weet je hoe platen vroeger werden gemaakt.